Fundacja Kuźnia Pomysłów ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie pn. „Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 

Nabór trwa od 31.08.2021r. do 15.09.2021r. 

W projekcie przewidziano następujące działania:

1.      Alpakoterapia – zajęcia indywidualne oraz grupowe,

2.      Warsztaty ekologiczne,

3.      Rajdy edukacyjne,

4.      Piknik inauguracyjny,

5.      Mikołaj z Alpakami.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Kłobucka, 

Waleńczowa, Krzepic, Chorzenic oraz Herb. Udział w projekcie jest  całkowicie bezpłatny.