Fundacja Kuźnia Pomysłów ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie pn. „Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 

Nabór trwa od 30.08.2022 r. do 16.09.2022r. 

W projekcie przewidziano następujące działania:

1.      Alpakoterapia – zajęcia indywidualne 

oraz grupowe

2.      Warsztaty ekologiczne,

3.      Rajdy edukacyjne,

4.      Piknik inauguracyjny,

5.      Mikołaj z Alpakami.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Herb i Chorzenic, ogółem zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.