Uprzejmie informujemy, iż termin składania dokumentów naboru do projektu „Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych” zostaje wydłużony do dnia 24.09.2021 r. do godz. 17.00. Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego #nowefio2021-2030 „Zooterapia jako wsparcie dzieci pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych” sfinansowany przez @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich #NOWEFIO na lata 2021–2030.

W projekcie przewidziano następujące działania:

1.      Alpakoterapia – zajęcia indywidualne oraz grupowe,

2.      Warsztaty ekologiczne,

3.      Rajdy edukacyjne,

4.      Piknik inauguracyjny,

5.      Mikołaj z Alpakami.

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych z Kłobucka, 

Waleńczowa, Krzepic, Chorzenic oraz Herb. Udział w projekcie jest  całkowicie bezpłatny.